Svi projekti

Unutar vanjštine

Na poziciji ruševine srednjovjekovne građanske kuće, u riječkom starom gradu, unutar djelomično sačuvanih i konzerviranih vanjskih zidova, interpolirani su poslovni i stambeni sadržaji u suvremenom izričaju na način da se staro i novo ne dodiruju, već je strukturalna fasada staklenog kubusa odmaknuta od postojećih zidova.

Volumen kontinuirano prati konfiguraciju terena, a na novim su žbukanim pročeljima interpretirani okolni ritmizirani nizovi prozora s ertama, dok je povijesna slojevitost Rijeke evocirana i u interijeru ugostiteljskog objekta gdje su u parteru i na svodu prezentirani očuvani ostaci srednjovjekovnih žitnica.

.

Investitor
Bareno d.o.o.
Lokacija
Rijeka
Godina
2009-2013
Površina
1.200 m²
Projektni tim
Siniša Zdjelar, Antonija Plavotić, Sanja Štampalija
Suradnici

Presjek d.o.o., Rijekaprojekt-energetika d.o.o., Riteh d.o.o., Lift Modus d.o.o., Projectura d.o.o.

Fotografije
Damir Plavotić
Unutar vanjštine Foto #2 Foto #3 Foto #4 Foto #5 Foto #6 Foto #7
Kontakti
  • Foto #1

Rijeka

Ante Starčevića 4
51000 Rijeka, Hrvatska
T +385 (51) 322 509
E rijeka@zdl.studio

Vidi na mapi
  • Foto #1

Beograd

Resavska 28
11000 Beograd, Srbija
T +381 (11) 3347 356
E beograd@zdl.studio

Vidi na mapi

ZDL arhitekti d.o.o., upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci, OIB: 27069403785 • MBS: 040268397 • Žiro račun (IBAN): HR3324020061100590825, Erste&Steiermärkische Bank d.d. • Temeljni kapital 2.029.700,00 kn uplaćen u cijelosti • Član uprave: Siniša Zdjelar, Antonija Plavotić

ZDL Architects and Engineers d.o.o., upisano kod Agencije za gospodarske registre u Beogradu, PIB: 111033856 • MB 214165502 •  Žiro račun (IBAN): RS35340000001102155446, Erste bank a.d. • Temeljni kapital 10.000,00 dinara uplaćen u cijelosti • Direktor društva: Siniša Zdjelar